วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร ลงพื้นที่สร้างเครือข่าย
ผู้ประสานงานด้านกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

แชตกับเรา