วันที่ 13 พ.ค. 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ อาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

แชตกับเรา