วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย
เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา