นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา และ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 5/2567

โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา