สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ลำดับที่ 10 มารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ
รอง ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบนโยบายและกล่าวแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา