วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา