วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

ในการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ความปลอดภัย ภายในโรงเรียน

“โครงการ SAVE สถานศึกษาปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา”

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา