วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย น.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมรับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

ครั้งที่ 24/2567 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา จากนั้น เป็นการประชุม

ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.พะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 16/2567

โดยมี นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม