วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ สพม.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567”

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา