วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
เข้าร่วมการประชุม ระหว่างจังหวัดพะเยากับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
การจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม