วันที่ 24 มิถุนายน 67 เวลา 15.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากร สพม.พะเยา

เข้าร่วมประชุมโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทาง Zoom meeting