วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ มอบหมายให้
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ออกพื้นที่ติดตามทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม