วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2567

และร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และโรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา