วันที่ 29 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม การแข่งขันภาษาไทย
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2567
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม