วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
น.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา นำข้าราชการ
และบุคลากร สพม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
(กิจกรรมหน้าเสาธง) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพม.พะเยา