วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์“ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม

แชตกับเรา