บุคลากร สพม.พะเยาร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระราชนุสารีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อ.พะเยา จ.พะเยา ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางอุไรจันทร์ ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วย นายรุ่งศักดิ์  ชัยชนะสีพลี, นางสาววิไลพร อุตรศักดิ์, นางสาวจิราภรณ์ บุญณะ และนางสาวณัฐวดี  ชมภูชนะภัย ร่วมพิธี

แชตกับเรา