การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย ดร.ธงชัย ปวงคำ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทน ธกส., ผู้แทน สพป.พะเยา เขต 1 , ผู้แทน สพป.พะเยา เขต 2 และผู้แทนจาก สพม.พะเยา (ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เข้าร่วมประชุมแทน) พิจารณาคำขอกู้เงินฯ จำนวน 5 ราย มีมติ อนุมัติทั้ง 5 ราย ทางคณะอนุกรรมการฯ จะได้ดำเนินการแจ้ง สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติต่อไป

แชตกับเรา