ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานกลุ่มอำนวยการ และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 นางสาวกาญจนา ธรรมสอน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติงานกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

แก่นิสิตที่ขอรับการฝึกประสบการณ์จาก ม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา