การอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผอ.โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล

“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย

สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา