การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

( YC : Youth Counselor) วิถีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ. สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพมพะเยา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

( YC : Youth Counselor) วิถีใหม่

โดยมี ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพมพะเยา เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา