ฉบับที่ 88 : 14 มี.ค. 66

สพม.พะเยา ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2566

                        เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงษ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา ได้ทำการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยก่อนการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง ประวัติศาสตร์ในชุมชน ท้องถิ่น และ หน้าที่พลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ และรางวัลสถานศึกษาที่การปฏิบัติเป็นเลิศการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้วางแผนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564  ณ ห้องใบบุญดอกเหียง รร.ฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

แชตกับเรา