วันศุกร์ ที่4 สิงหาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบหมายให้ นางสุนันทา ไชยบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรม “Re- X Ray” โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด จัดโดย ฝ่ายงานกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ,ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ใจ และ สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา