เปิดงาน “เสวนาถอดประสบการณ์การบริหารการศึกษา” สหวิทยาเขตภูลังกา สพม.พะเยา

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดงาน “เสวนาถอดประสบการณ์การบริหารการศึกษา” สหวิทยาเขตภูลังกา สพม.พะเยา

ณ ห้องประชุม Golden Pagoda โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม