ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กับจังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายให้กับจังหวัดพะเยา

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

แชตกับเรา