พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2566 ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม