พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลัง

สำหรับบุคลากรภาครัฐ ณ หอประชุม Gloden Pagoda โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

แชตกับเรา