การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ประจำปี 2566 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทน ก.ค.ศ. ,ผู้ทรุงคุณวุฒิ ,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา