งานประเพณีลอยกระทง และร่วมเดินขบวนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ร่วมกับขบวนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง และร่วมเดินขบวนกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ร่วมกับขบวนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ณ ลานวัฒนธรรมลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา