ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และ

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วย

คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และ

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ณ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา