พิธีเปิดงานโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล(GSB Digital School Bank)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานเปิดงานโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)

ณ หอประชุม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

แชตกับเรา