การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One) จังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One) จังหวัดพะเยา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (Friend Corner)

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา กิจกรรมย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรเพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา รุ่นที่ 1

ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา