สพม.พะเยา จัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์

และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ สพม.พะเยา นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

นำข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ

สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์

สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลและมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ภายใต้โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(กิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต) ณ สพม.พะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

แชตกับเรา