ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ ความถนัดทั่วไป (TGAT) และ

ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT)ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบ

ความถนัดทั่วไป (TGAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT)ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สนามสอบโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้

แชตกับเรา