พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34 ณ สนามกีฬา กรมทหารราบที่ 17

ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นเกียรติกับนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 34

ณ สนามกีฬา กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา