ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้าง

แบบ 318ล/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ณ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผอ.โรงเรียนจุนวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา