พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา