สพม.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมขบวนแห่ในงานมหกรรมการเกษตร

และท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ริมกว๊านพะเยา

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมขบวนแห่ในงานมหกรรมการเกษตร

และท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ริมกว๊านพะเยา

ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา