งานขันโตกการกุศล ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดงานขันโตกการกุศล

ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดยมี นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

แชตกับเรา