การประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล

เพื่อมอบในงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล

เพื่อมอบในงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา