กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 34 : 19 มกราคม 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา และนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา

ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ

แชตกับเรา