รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทำบุญ ปล่อยปลา
แด่พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัด เชียงราย


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ. สพม.พะเยา พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ
นางศิริพร ถูกจิตต์ และนายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ได้เข้านมัสการ พระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์ พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัด เชียงราย เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทำบุญ ปล่อยปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา