กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 79 : 9 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แชตกับเรา