ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับชั้น ม. 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.พะเยา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการทดสอบ

ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

แชตกับเรา