วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. (ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 3ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

แชตกับเรา