อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. (ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.) ระยะที่ 3

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม. พะเยา

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. (ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.)

ระยะที่ 3 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร