วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจ

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET Digital Testing