วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมพบปะ ผู้นำองค์กรครู ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมาชิกสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เดน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โดยมี นายวิสุทธิ์ ​ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (ประธานวิปรัฐบาล)
เป็นประธานในพิธีเปิด