วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางใกล (Video Conference system)

ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แชตกับเรา