วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม
เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน สถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แชตกับเรา